Dlaczego mielona kukurydza jest stosowana jako pasza dla zwierząt?

Rozdrobniona kukurydza to dla hodowców zwierząt hodowlanych pasza pochodzenia roślinnego, która jest stosowana w żywieniu zwierząt inwentarskich i domowych. Zaleca się, aby udział mielonej kukurydzy w mieszankach paszowych dla drobiu stanowił maksymalnie 70%.

Dlaczego kukurydza jako komponent pasz dla zwierząt?

Kukurydza jest wybierana przez hodowców przede wszystkim z uwagi na wiele różnych możliwości zbioru i konserwacji kukurydzy. Dzięki temu powstają pasze o zróżnicowanych parametrach. Wybór rodzaju paszy przygotowanej z udziałem śruty kukurydzianej jest uzależniony od warunków panujących w gospodarstwie, jak i indywidualnej decyzji hodowcy. Forma paszy jest dostosowywana do istniejących potrzeb.

Dla jakich zwierząt mielona kukurydza jest najlepsza?

Rozdrobnione suche ziarno kukurydzy to cenna pasza przede wszystkim dla krów, które znajdują się w szczytowej fazie laktacji i często pojawia się ujemny bilans energetyczny. Stopień rozdrobnienia kukurydzy ma znaczenie z uwagi na szybki metabolizm wysokowydajnych krów. Zbyt duże fragmenty kukurydzy nie zostaną strawione przez krowy ze względu na przyspieszenie pasażu treści, które znajdują się w układzie pokarmowym. Śruta kukurydziana w mieszankach dla trzody powinna mieć udział do 20%. Mielona kukurydza w swoim składzie zawiera skrobię od 68-71% oraz włókno surowe od 2,9 do 3,2%.

Dlaczego śruta kukurydziana jest idealnym dodatkiem do pasz?

Śruta kukurydziana to komponent o dużej zawartości wartości odżywczych. Mielona kukurydza to produkt zalecany głównie dla ferm drobiu, krów mlecznych czy trzody chlewnej. W mielonej kukurydzy zwykle znajdują się takie składniki jak:

  • białko ogólne od 9% do 10%,
  • białko strawne od 6% do 7%,
  • skrobia 60%,
  • tłuszcz surowy od 7% do 8%.

Jest to dodatek idealny dla bydła mlecznego, starszych grup trzody, starszych grup indyków i gęsi czy dla kur reprodukcyjnych i bydła opasowego. Zaleca się jego dodatek na poziomie od 0 do 20% w dawce. Rozdrobniona kukurydza to bogate źródło witamin z grupy B i mikroelementów oraz zawiera łatwostrawne włókno, dzięki czemu ma wysoką wartość energetyczną. Przy stosowaniu w skarmianiu drobiu (w szczególności kur niosek) istotne jest, że zawiera naturalne karotenoidy i ksantofile, które mają wpływ na odpowiednie wybarwienie żółtek jaj. Jest to dodatek bogaty w lizynę, co jest ważne w żywieniu trzody chlewnej. Nie zawiera substancji antyżywieniowych i może zastępować inne źródła białka, co obniża koszty produkcji.

Rozdrobniona kukurydza ma korzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego zwierząt. Dodatkowo poprawia smak i zapach przygotowanej paszy. Jest zalecana do stosowania w żywieniu kur, kurczaków, krów mlecznych, cieląt, kóz, tuczników, loch, a nawet chomików i świnek morskich. Dodanie mielonej kukurydzy do żywienia zwierząt efektywnie zwalcza już istniejącą ketozę w stadzie czy u poszczególnych krów. Ponadto uzupełnia dawkę bogatą w białko i pozwala na jego kompletne wykorzystanie.

 

 

 

You may also like...